Учители и администрация

Нашият опитен преподавателски екип работи заедно, за да планира учебния процес в рамките на учебните програми. Ние вярваме, че предлагането на високоефективно вдъхновяващо преподаване води до постигането на високи ефективни резултати!

ПЕТЯ ТАНЕВА

ДИРЕКТОР

ВАНЯ ИВАНОВА

УЧИТЕЛ

МАРИЯ ПАНТЕЛЕЕВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ

СОНЯ ТОДОРОВА

УЧИТЕЛ

МАРИЯ ГОСПОДИНОВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ

СТОЯНКА МАНОЛОВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ

СТЕЛА РАДАНОВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ

ГАЛИНА СТЕФАНОВА

УЧИТЕЛ

СИЛВАНА КРЪСТЕВА

УЧИТЕЛ В ГЦОУД

ПЕТЯ ТОДОРОВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ

ТЕОДОРА МОМЧИЛОВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ

КРАСИМИРА ХАРАКЧИЕВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ

ВАНЯ ЙОРДЖЕВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ

РОСИЦА ХРИСТОВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ, УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

РОСИЦА КУНЕВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ, УЧИТЕЛ ПО МУЗИКА

ЕВГЕНИЯ АВРАМОВА

УЧИТЕЛ В ГЦОУД

ЙОАН ДЕМЕРДЖИЕВ

УЧИТЕЛ В ГЦОУД

ДАРИНА ТОДОРОВА

УЧИТЕЛ В ГЦОУД

ДАРИНА ВЪНДЕВА-ИВАНОВА

УЧИТЕЛ

ПЕНКА РАЗМИРОНА

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

АНДРЕЙ КАДИРЕВ

СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР

КАМЕЛИЯ НЕНОВА

ЗАВЕЖДАЩ АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА