Учители и администрация

Нашият опитен преподавателски екип работи заедно, за да планира учебния процес в рамките на учебните програми. Ние вярваме, че предлагането на високоефективно вдъхновяващо преподаване води до постигането на високи ефективни резултати!
Нашият опитен преподавателски екип

ПЕТЯ ТАНЕВА

ДИРЕКТОР

ВАНЯ ИВАНОВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ

МАРИЯ ПАНТЕЛЕЕВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ

СОНЯ ТОДОРОВА

УЧИТЕЛ

МАРИЯ ГОСПОДИНОВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ

ЖЕНИ ГЕОРГИЕВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ

СТЕЛА РАДАНОВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ

ГАЛИНА СТЕФАНОВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ

ГЕРГАНА КОЛЕВА

УЧИТЕЛ В ГЦОУД

ПЕТЯ ТОДОРОВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ

ТЕОДОРА МОМЧИЛОВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ

КРАСИМИРА ХАРАКЧИЕВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ

ВАНЯ ЙОРДЖЕВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ

РОСИЦА ХРИСТОВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ, УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ЕВГЕНИЯ АВРАМОВА

УЧИТЕЛ В ГЦОУД

ВАНЯ СИМЕОНОВА

УЧИТЕЛ В ГЦОУД

ДАРИНА ТОДОРОВА

УЧИТЕЛ В ГЦОУД

АНЕТА ЧЕРКЕЗОВА

УЧИТЕЛ ГЦОУД

ПЕНКА РАЗМИРОВА

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

АНДРЕЙ КАДИРЕВ

СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР

КАМЕЛИЯ НЕНОВА

ЗАВЕЖДАЩ АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА
УЧИТЕЛ