Информация за родители

ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ПЪТЯ

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ В ДНИТЕ ЗА ТЕСТВАНЕ


УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ ЗА І КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021 – 2022 ГОДИНА

Клас

Учебен предмет

Издателство

Учебник/учебен комплeкт                                                                                                                             Наименование, автор/автори

І

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД 

Буквар, М. Герджикова и колектив

Читанка, М. Герджикова и колектив

Учебна тетрадка № 1 по български език, М. Герджикова и колектив

Учебна тетрадка № 2 по български език, М. Герджикова и колектив

Учебна тетрадка № 3 по български език, М. Герджикова и колектив

Учебна тетрадка по четене, М. Герджикова и колектив

І

МАТЕМАТИКА

„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД 

Математика, М. Богданова и М. Темникова

Учебна тетрадка по математика № 1, М. Богданова и М. Темникова

Учебна тетрадка по математика № 2, М. Богданова и М. Темникова

Учебна тетрадка по математика № 3, М. Богданова и М. Темникова

І

МУЗИКА

„ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД

Музика, П. Минчева и колектив

I

РОДИНОЗНАНИЕ

„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД 

Родинознание, В. Петрова и колектив

Учебна тетрадка по родинознание, В Петрова и колектив

І

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД 

Изобразително изкуство, Б. Дамянов и колектив

І

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

„Просвета – София“ АД

Технологии и предприемачество, Г. Иванов и А. Калинова 

Албум по технологии и предприемачество за I клас, Г. Иванов и
 А. Калинова 

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ ЗА ІІ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021 – 2022 ГОДИНА

Клас

Учебен предмет

Издателство

Учебник/Учебен комплект                                                                                                                         Наименование, автор/автори

ІІ

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД 

Български език, М. Герджикова и колектив

Читанка, М. Герджикова и колектив

Учебна тетрадка по български език № 1,
 М. Герджикова и колектив

Учебна тетрадка по български език № 2,
 М. Герджикова и колектив

Учебна тетрадка № 3 „Развитие на умения за устно и писмено общуване“, М. Герджикова и колектив

Учебна тетрадка по четене, М. Герджикова и колектив

ІІ

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

„Пиърсън Едюкейшън Лимитид“, представлявано от „С.А.Н.– ПРО“ ООД

Английски език „Longman English for Bulgaria“,
 Ш. Ковил и Ж. Перет

Учебна тетрадка по английски език „Longman English for Bulgaria“, Ш. Ковил и Ж. Перет

ІІ

МАТЕМАТИКА

„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД 

Математика, М. Богданова и колектив

Учебна тетрадка по математика № 1,
 М. Богданова и колектив

Учебна тетрадка по математика № 2,
 М. Богданова и колектив

Учебна тетрадка по математика № 3,
 М. Богданова и колектив

ІІ

ОКОЛЕН СВЯТ

„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД 

Околен свят, В. Петрова и колектив

Учебна тетрадка по околен свят, В. Петрова и колектив

ІІ

МУЗИКА

„Просвета – София“ АД

Музика, П. Минчева и колектив

ІІ

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД 

Изобразително изкуство, П. Иванова и колектив

ІІ

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД и Фондация „Джуниър Ачийвмънт България“

Технологии и предприемачество, Н. Цанев и колектив

Албум по технологии и предприемачество, Н. Цанев и колектив

  

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ ЗА ІII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021 – 2022 ГОДИНА

Клас

Учебен предмет

Издателство

Учебник/Учебен комплект                                                                                                                            Наименование, автор/автори

ІІІ

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД 

Учебник по български език, М. Герджикова и колектив

Читанка, М. Герджикова и колектив

Учебна тетрадка по български език № 1, М. Герджикова и колектив

Учебна тетрадка по български език № 2, М. Герджикова и колектив

Учебна тетрадка за развиване на умения за устно и писмено общуване“ № 3,  
 М. Герджикова и колектив

Учебна тетрадка по четене, М. Герджикова и колектив

ІІІ

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

„Просвета – София“ АД

Учебник по английски език „HELLO! New Edition“, Е. Колева и Е. Ставрева

Учебна тетрадка по английски език  „HELLO! New Edition“ , Е. Колева и Е. Ставрева

ІІІ

МАТЕМАТИКА

„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД 

Учебник по математика, М. Богданова и колектив

Учебна тетрадка по математика № 1, М. Богданова и колектив

Учебна тетрадка по математика № 2, М. Богданова и колектив

Учебна тетрадка по математика № 3, М. Богданова и колектив

ІІІ

КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ

„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД 

Учебник по компютърно моделиране, А. Ангелов-Ачо и колектив

ІІІ

ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО

„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД 

Учебник по човекът и обществото, Р. Пенин и Г. Якимов

Учебна тетрадка по човекът и обществото, Р. Пенин и Г Якимов

ІІІ

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД 

Учебник по човекът и природата, М. Максимов и Д. Миленкова

Учебна тетрадка по човекът и природата, М. Максимов и Д. Миленкова

ІІІ

МУЗИКА

„Просвета – София“ АД

Учебник по музика, П. Минчева и колектив

ІІІ

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД 

Учебник по изобразително изкуство, П. Иванова и колектив

ІІІ

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД и Фондация „Джуниър Ачийвмънт България“

Учебник по технологии и предприемачество, Н. Цанев и колектив

Албум по технологии и предприемачество, Н. Цанев и колектив

 

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ ЗА ІV КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021 – 2022 ГОДИНА

Клас

Учебен предмет

Издателство

Учебник/Учебен комплект                                                                                                                            Наименование, автор/автори

ІV

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД 

Учебник по български език, М. Герджикова и колектив

Читанка, М. Герджикова и колектив

Учебна тетрадка по български език № 1, М. Герджикова и колектив

Учебна тетрадка по български език № 2, М. Герджикова и колектив

Учебна тетрадка № 3 “Развиване на умения за устно и писмено общуване“, М. Герджикова и колектив

Учебна тетрадка по четене, М. Герджикова и колектив

ІV

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

„Пиърсън Едюкейшън Лимитид“, представлявано от „С.А.Н. – ПРО“ ООД

Учебник по английски език „Longman English for Bulgaria for the 4th grade“, Ш. Ковил и колектив

Учебна тетрадка по английски език „Longman English for Bulgaria for the 4th grade“, Ш. Ковил и колектив

ІV

МАТЕМАТИКА

„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД 

Учебник по математика, М. Богданова и колектив

Учебна тетрадка по математика № 1, М. Богданова и колектив

Учебна тетрадка по математика № 2, М. Богданова и колектив

Учебна тетрадка по математика № 3, М. Богданова и колектив

ІV

КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ

„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД 

Учебник по компютърно моделиране, А. Ангелов-Ачо и колектив

Учебна тетрадка по компютърно моделиране,  А. Ангелов-Ачо и колектив

ІV

ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО

„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД 

Учебник по човекът и обществото, Р. Пенин и Г. Якимов

Учебна тетрадка по човекът и обществото, Р. Пенин и
 Г. Якимов

ІV

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД 

Учебник по човекът и природата, М. Максимов и
 Д. Миленкова

Учебна тетрадка по човекът и природата, М. Максимов и Д. Миленкова

ІV

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД 

Учебник по изобразително изкуство, П. Иванова и колектив

ІV

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД и Фондация „Джуниър Ачийвмънт България“

Учебник по технологии и предприемачество, Н. Цанев и колектив

Албум по технологии и предприемачество, Н. Цанев и колектив