Информация за родители

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ СИЛАНИЗИРАНЕ ПО НППОЗД


НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“

Във връзка с реализацията на дейностите по програмата в НУ "Васил Левски " се сформират следните групи:

  • Направление танцово и музикално изкуство.

I групa – Музикално изкуство: Вокална група за изпълнение на забавна и естрадна песен за ученици от начален етап на обучение – I-IV клас;

II групa – Танцово изкуство: Съвременни танци – I-IV клас.

  • Направление спорт:

I отбор – Баскетбол за ученици от начален етап на обучение – I-IV клас

II отбор – Футбол за ученици от начален етап на обучение – I-IV клас

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „БЪЛГАРИЯ - ОБРАЗОВАТЕЛНИ МАРШРУТИ“ 
Уважаеми родители, НУ „Васил Левски“ кандидатства по НП „България – образователни маршрути“.

Предвиден е следният маршрут:
За ученици в 1. – 4. клас за учебната 2022/2023 година,
петдневен образователен маршрут: Сливен – Пампорово – Сливен
С прогнозен период 21.08.- 25.08.2023г. (четири нощувки)

Критерии за подбор на ученици, които ще участват в предложените инициативи по НП „БЪЛГАРИЯ - ОБРАЗОВАТЕЛНИ МАРШРУТИ“

1. Постижения на учениците за учебната 2022/2023 г.:

- От национални състезания;

- От областни състезания;

- От вътрешни състезания;

- За всяко следващо състезание.

2. Поведение

3. Многодетни семейства

4. Полусираци

*С приоритет ще се изпращат деца, които не са участвали към момента в програмата

Формуляр за кандидатстване по НП „БЪЛГАРИЯ - ОБРАЗОВАТЕЛНИ МАРШРУТИ“


ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ПЪТЯ

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ В ДНИТЕ ЗА ТЕСТВАНЕ


УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ ЗА І КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021 – 2022 ГОДИНА

КласУчебен предметИздателствоУчебник/учебен комплeкт                                                                                                                             Наименование, автор/авториІБЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД Буквар, М. Герджикова и колективЧитанка, М. Герджикова и колективУчебна тетрадка № 1 по български език, М. Герджикова и колективУчебна тетрадка № 2 по български език, М. Герджикова и колективУчебна тетрадка № 3 по български език, М. Герджикова и колективУчебна тетрадка по четене, М. Герджикова и колективІМАТЕМАТИКА„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД Математика, М. Богданова и М. ТемниковаУчебна тетрадка по математика № 1, М. Богданова и М. ТемниковаУчебна тетрадка по математика № 2, М. Богданова и М. ТемниковаУчебна тетрадка по математика № 3, М. Богданова и М. ТемниковаІМУЗИКА„ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АДМузика, П. Минчева и колективIРОДИНОЗНАНИЕ„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД Родинознание, В. Петрова и колективУчебна тетрадка по родинознание, В Петрова и колективІИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД Изобразително изкуство, Б. Дамянов и колективІТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО„Просвета – София“ АДТехнологии и предприемачество, Г. Иванов и А. Калинова Албум по технологии и предприемачество за I клас, Г. Иванов и  А. Калинова 
КласУчебен предметИздателствоУчебник/учебен комплeкт                                                                                                                             Наименование, автор/авториІБЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД Буквар, М. Герджикова и колективЧитанка, М. Герджикова и колективУчебна тетрадка № 1 по български език, М. Герджикова и колективУчебна тетрадка № 2 по български език, М. Герджикова и колективУчебна тетрадка № 3 по български език, М. Герджикова и колективУчебна тетрадка по четене, М. Герджикова и колективІМАТЕМАТИКА„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД Математика, М. Богданова и М. ТемниковаУчебна тетрадка по математика № 1, М. Богданова и М. ТемниковаУчебна тетрадка по математика № 2, М. Богданова и М. ТемниковаУчебна тетрадка по математика № 3, М. Богданова и М. ТемниковаІМУЗИКА„ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АДМузика, П. Минчева и колективIРОДИНОЗНАНИЕ„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД Родинознание, В. Петрова и колективУчебна тетрадка по родинознание, В Петрова и колективІИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД Изобразително изкуство, Б. Дамянов и колективІТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО„Просвета – София“ АДТехнологии и предприемачество, Г. Иванов и А. Калинова Албум по технологии и предприемачество за I клас, Г. Иванов и  А. Калинова 

Клас

Учебен предмет

Издателство

Учебник/учебен комплeкт                                                                                                                             Наименование, автор/автори

І

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД 

Буквар, М. Герджикова и колектив

Читанка, М. Герджикова и колектив

Учебна тетрадка № 1 по български език, М. Герджикова и колектив

Учебна тетрадка № 2 по български език, М. Герджикова и колектив

Учебна тетрадка № 3 по български език, М. Герджикова и колектив

Учебна тетрадка по четене, М. Герджикова и колектив

І

МАТЕМАТИКА

„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД 

Математика, М. Богданова и М. Темникова

Учебна тетрадка по математика № 1, М. Богданова и М. Темникова

Учебна тетрадка по математика № 2, М. Богданова и М. Темникова

Учебна тетрадка по математика № 3, М. Богданова и М. Темникова

І

МУЗИКА

„ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД

Музика, П. Минчева и колектив

I

РОДИНОЗНАНИЕ

„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД 

Родинознание, В. Петрова и колектив

Учебна тетрадка по родинознание, В Петрова и колектив

І

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД 

Изобразително изкуство, Б. Дамянов и колектив

І

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

„Просвета – София“ АД

Технологии и предприемачество, Г. Иванов и А. Калинова 

Албум по технологии и предприемачество за I клас, Г. Иванов и
 А. Калинова 

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ ЗА ІІ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021 – 2022 ГОДИНА

КласУчебен предметИздателствоУчебник/Учебен комплект                                                                                                                         Наименование, автор/авториІІБЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД Български език, М. Герджикова и колективЧитанка, М. Герджикова и колективУчебна тетрадка по български език № 1,  М. Герджикова и колективУчебна тетрадка по български език № 2,  М. Герджикова и колективУчебна тетрадка № 3 „Развитие на умения за устно и писмено общуване“, М. Герджикова и колективУчебна тетрадка по четене, М. Герджикова и колективІІАНГЛИЙСКИ ЕЗИК„Пиърсън Едюкейшън Лимитид“, представлявано от „С.А.Н.– ПРО“ ООДАнглийски език „Longman English for Bulgaria“,  Ш. Ковил и Ж. ПеретУчебна тетрадка по английски език „Longman English for Bulgaria“, Ш. Ковил и Ж. ПеретІІМАТЕМАТИКА„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД Математика, М. Богданова и колективУчебна тетрадка по математика № 1,  М. Богданова и колективУчебна тетрадка по математика № 2,  М. Богданова и колективУчебна тетрадка по математика № 3,  М. Богданова и колективІІОКОЛЕН СВЯТ„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД Околен свят, В. Петрова и колективУчебна тетрадка по околен свят, В. Петрова и колективІІМУЗИКА„Просвета – София“ АДМузика, П. Минчева и колективІІИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД Изобразително изкуство, П. Иванова и колективІІТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД и Фондация „Джуниър Ачийвмънт България“Технологии и предприемачество, Н. Цанев и колективАлбум по технологии и предприемачество, Н. Цанев и колектив
КласУчебен предметИздателствоУчебник/Учебен комплект                                                                                                                         Наименование, автор/авториІІБЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД Български език, М. Герджикова и колективЧитанка, М. Герджикова и колективУчебна тетрадка по български език № 1,  М. Герджикова и колективУчебна тетрадка по български език № 2,  М. Герджикова и колективУчебна тетрадка № 3 „Развитие на умения за устно и писмено общуване“, М. Герджикова и колективУчебна тетрадка по четене, М. Герджикова и колективІІАНГЛИЙСКИ ЕЗИК„Пиърсън Едюкейшън Лимитид“, представлявано от „С.А.Н.– ПРО“ ООДАнглийски език „Longman English for Bulgaria“,  Ш. Ковил и Ж. ПеретУчебна тетрадка по английски език „Longman English for Bulgaria“, Ш. Ковил и Ж. ПеретІІМАТЕМАТИКА„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД Математика, М. Богданова и колективУчебна тетрадка по математика № 1,  М. Богданова и колективУчебна тетрадка по математика № 2,  М. Богданова и колективУчебна тетрадка по математика № 3,  М. Богданова и колективІІОКОЛЕН СВЯТ„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД Околен свят, В. Петрова и колективУчебна тетрадка по околен свят, В. Петрова и колективІІМУЗИКА„Просвета – София“ АДМузика, П. Минчева и колективІІИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД Изобразително изкуство, П. Иванова и колективІІТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД и Фондация „Джуниър Ачийвмънт България“Технологии и предприемачество, Н. Цанев и колективАлбум по технологии и предприемачество, Н. Цанев и колектив

Клас

Учебен предмет

Издателство

Учебник/Учебен комплект                                                                                                                         Наименование, автор/автори

ІІ

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД 

Български език, М. Герджикова и колектив

Читанка, М. Герджикова и колектив

Учебна тетрадка по български език № 1,
 М. Герджикова и колектив

Учебна тетрадка по български език № 2,
 М. Герджикова и колектив

Учебна тетрадка № 3 „Развитие на умения за устно и писмено общуване“, М. Герджикова и колектив

Учебна тетрадка по четене, М. Герджикова и колектив

ІІ

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

„Пиърсън Едюкейшън Лимитид“, представлявано от „С.А.Н.– ПРО“ ООД

Английски език „Longman English for Bulgaria“,
 Ш. Ковил и Ж. Перет

Учебна тетрадка по английски език „Longman English for Bulgaria“, Ш. Ковил и Ж. Перет

ІІ

МАТЕМАТИКА

„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД 

Математика, М. Богданова и колектив

Учебна тетрадка по математика № 1,
 М. Богданова и колектив

Учебна тетрадка по математика № 2,
 М. Богданова и колектив

Учебна тетрадка по математика № 3,
 М. Богданова и колектив

ІІ

ОКОЛЕН СВЯТ

„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД 

Околен свят, В. Петрова и колектив

Учебна тетрадка по околен свят, В. Петрова и колектив

ІІ

МУЗИКА

„Просвета – София“ АД

Музика, П. Минчева и колектив

ІІ

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД 

Изобразително изкуство, П. Иванова и колектив

ІІ

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД и Фондация „Джуниър Ачийвмънт България“

Технологии и предприемачество, Н. Цанев и колектив

Албум по технологии и предприемачество, Н. Цанев и колектив

  

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ ЗА ІII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021 – 2022 ГОДИНА

КласУчебен предметИздателствоУчебник/Учебен комплект                                                                                                                            Наименование, автор/авториІІІБЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД Учебник по български език, М. Герджикова и колективЧитанка, М. Герджикова и колективУчебна тетрадка по български език № 1, М. Герджикова и колективУчебна тетрадка по български език № 2, М. Герджикова и колективУчебна тетрадка за развиване на умения за устно и писмено общуване“ № 3,   М. Герджикова и колективУчебна тетрадка по четене, М. Герджикова и колективІІІАНГЛИЙСКИ ЕЗИК„Просвета – София“ АДУчебник по английски език „HELLO! New Edition“, Е. Колева и Е. СтавреваУчебна тетрадка по английски език  „HELLO! New Edition“ , Е. Колева и Е. СтавреваІІІМАТЕМАТИКА„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД Учебник по математика, М. Богданова и колективУчебна тетрадка по математика № 1, М. Богданова и колективУчебна тетрадка по математика № 2, М. Богданова и колективУчебна тетрадка по математика № 3, М. Богданова и колективІІІКОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД Учебник по компютърно моделиране, А. Ангелов-Ачо и колективІІІЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД Учебник по човекът и обществото, Р. Пенин и Г. ЯкимовУчебна тетрадка по човекът и обществото, Р. Пенин и Г ЯкимовІІІЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД Учебник по човекът и природата, М. Максимов и Д. МиленковаУчебна тетрадка по човекът и природата, М. Максимов и Д. МиленковаІІІМУЗИКА„Просвета – София“ АДУчебник по музика, П. Минчева и колективІІІИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД Учебник по изобразително изкуство, П. Иванова и колективІІІТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД и Фондация „Джуниър Ачийвмънт България“Учебник по технологии и предприемачество, Н. Цанев и колективАлбум по технологии и предприемачество, Н. Цанев и колектив
КласУчебен предметИздателствоУчебник/Учебен комплект                                                                                                                            Наименование, автор/авториІІІБЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД Учебник по български език, М. Герджикова и колективЧитанка, М. Герджикова и колективУчебна тетрадка по български език № 1, М. Герджикова и колективУчебна тетрадка по български език № 2, М. Герджикова и колективУчебна тетрадка за развиване на умения за устно и писмено общуване“ № 3,   М. Герджикова и колективУчебна тетрадка по четене, М. Герджикова и колективІІІАНГЛИЙСКИ ЕЗИК„Просвета – София“ АДУчебник по английски език „HELLO! New Edition“, Е. Колева и Е. СтавреваУчебна тетрадка по английски език  „HELLO! New Edition“ , Е. Колева и Е. СтавреваІІІМАТЕМАТИКА„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД Учебник по математика, М. Богданова и колективУчебна тетрадка по математика № 1, М. Богданова и колективУчебна тетрадка по математика № 2, М. Богданова и колективУчебна тетрадка по математика № 3, М. Богданова и колективІІІКОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД Учебник по компютърно моделиране, А. Ангелов-Ачо и колективІІІЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД Учебник по човекът и обществото, Р. Пенин и Г. ЯкимовУчебна тетрадка по човекът и обществото, Р. Пенин и Г ЯкимовІІІЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД Учебник по човекът и природата, М. Максимов и Д. МиленковаУчебна тетрадка по човекът и природата, М. Максимов и Д. МиленковаІІІМУЗИКА„Просвета – София“ АДУчебник по музика, П. Минчева и колективІІІИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД Учебник по изобразително изкуство, П. Иванова и колективІІІТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД и Фондация „Джуниър Ачийвмънт България“Учебник по технологии и предприемачество, Н. Цанев и колективАлбум по технологии и предприемачество, Н. Цанев и колектив

Клас

Учебен предмет

Издателство

Учебник/Учебен комплект                                                                                                                            Наименование, автор/автори

ІІІ

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД 

Учебник по български език, М. Герджикова и колектив

Читанка, М. Герджикова и колектив

Учебна тетрадка по български език № 1, М. Герджикова и колектив

Учебна тетрадка по български език № 2, М. Герджикова и колектив

Учебна тетрадка за развиване на умения за устно и писмено общуване“ № 3,  
 М. Герджикова и колектив

Учебна тетрадка по четене, М. Герджикова и колектив

ІІІ

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

„Просвета – София“ АД

Учебник по английски език „HELLO! New Edition“, Е. Колева и Е. Ставрева

Учебна тетрадка по английски език  „HELLO! New Edition“ , Е. Колева и Е. Ставрева

ІІІ

МАТЕМАТИКА

„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД 

Учебник по математика, М. Богданова и колектив

Учебна тетрадка по математика № 1, М. Богданова и колектив

Учебна тетрадка по математика № 2, М. Богданова и колектив

Учебна тетрадка по математика № 3, М. Богданова и колектив

ІІІ

КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ

„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД 

Учебник по компютърно моделиране, А. Ангелов-Ачо и колектив

ІІІ

ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО

„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД 

Учебник по човекът и обществото, Р. Пенин и Г. Якимов

Учебна тетрадка по човекът и обществото, Р. Пенин и Г Якимов

ІІІ

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД 

Учебник по човекът и природата, М. Максимов и Д. Миленкова

Учебна тетрадка по човекът и природата, М. Максимов и Д. Миленкова

ІІІ

МУЗИКА

„Просвета – София“ АД

Учебник по музика, П. Минчева и колектив

ІІІ

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД 

Учебник по изобразително изкуство, П. Иванова и колектив

ІІІ

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД и Фондация „Джуниър Ачийвмънт България“

Учебник по технологии и предприемачество, Н. Цанев и колектив

Албум по технологии и предприемачество, Н. Цанев и колектив

 

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ ЗА ІV КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021 – 2022 ГОДИНА

КласУчебен предметИздателствоУчебник/Учебен комплект                                                                                                                            Наименование, автор/авториІVБЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД Учебник по български език, М. Герджикова и колективЧитанка, М. Герджикова и колективУчебна тетрадка по български език № 1, М. Герджикова и колективУчебна тетрадка по български език № 2, М. Герджикова и колективУчебна тетрадка № 3 “Развиване на умения за устно и писмено общуване“, М. Герджикова и колективУчебна тетрадка по четене, М. Герджикова и колективІVАНГЛИЙСКИ ЕЗИК„Пиърсън Едюкейшън Лимитид“, представлявано от „С.А.Н. – ПРО“ ООДУчебник по английски език „Longman English for Bulgaria for the 4th grade“, Ш. Ковил и колективУчебна тетрадка по английски език „Longman English for Bulgaria for the 4th grade“, Ш. Ковил и колективІVМАТЕМАТИКА„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД Учебник по математика, М. Богданова и колективУчебна тетрадка по математика № 1, М. Богданова и колективУчебна тетрадка по математика № 2, М. Богданова и колективУчебна тетрадка по математика № 3, М. Богданова и колективІVКОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД Учебник по компютърно моделиране, А. Ангелов-Ачо и колективУчебна тетрадка по компютърно моделиране,  А. Ангелов-Ачо и колективІVЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД Учебник по човекът и обществото, Р. Пенин и Г. ЯкимовУчебна тетрадка по човекът и обществото, Р. Пенин и  Г. ЯкимовІVЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД Учебник по човекът и природата, М. Максимов и  Д. МиленковаУчебна тетрадка по човекът и природата, М. Максимов и Д. МиленковаІVИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД Учебник по изобразително изкуство, П. Иванова и колективІVТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД и Фондация „Джуниър Ачийвмънт България“Учебник по технологии и предприемачество, Н. Цанев и колективАлбум по технологии и предприемачество, Н. Цанев и колектив
КласУчебен предметИздателствоУчебник/Учебен комплект                                                                                                                            Наименование, автор/авториІVБЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД Учебник по български език, М. Герджикова и колективЧитанка, М. Герджикова и колективУчебна тетрадка по български език № 1, М. Герджикова и колективУчебна тетрадка по български език № 2, М. Герджикова и колективУчебна тетрадка № 3 “Развиване на умения за устно и писмено общуване“, М. Герджикова и колективУчебна тетрадка по четене, М. Герджикова и колективІVАНГЛИЙСКИ ЕЗИК„Пиърсън Едюкейшън Лимитид“, представлявано от „С.А.Н. – ПРО“ ООДУчебник по английски език „Longman English for Bulgaria for the 4th grade“, Ш. Ковил и колективУчебна тетрадка по английски език „Longman English for Bulgaria for the 4th grade“, Ш. Ковил и колективІVМАТЕМАТИКА„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД Учебник по математика, М. Богданова и колективУчебна тетрадка по математика № 1, М. Богданова и колективУчебна тетрадка по математика № 2, М. Богданова и колективУчебна тетрадка по математика № 3, М. Богданова и колективІVКОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД Учебник по компютърно моделиране, А. Ангелов-Ачо и колективУчебна тетрадка по компютърно моделиране,  А. Ангелов-Ачо и колективІVЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД Учебник по човекът и обществото, Р. Пенин и Г. ЯкимовУчебна тетрадка по човекът и обществото, Р. Пенин и  Г. ЯкимовІVЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД Учебник по човекът и природата, М. Максимов и  Д. МиленковаУчебна тетрадка по човекът и природата, М. Максимов и Д. МиленковаІVИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД Учебник по изобразително изкуство, П. Иванова и колективІVТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД и Фондация „Джуниър Ачийвмънт България“Учебник по технологии и предприемачество, Н. Цанев и колективАлбум по технологии и предприемачество, Н. Цанев и колектив

Клас

Учебен предмет

Издателство

Учебник/Учебен комплект                                                                                                                            Наименование, автор/автори

ІV

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД 

Учебник по български език, М. Герджикова и колектив

Читанка, М. Герджикова и колектив

Учебна тетрадка по български език № 1, М. Герджикова и колектив

Учебна тетрадка по български език № 2, М. Герджикова и колектив

Учебна тетрадка № 3 “Развиване на умения за устно и писмено общуване“, М. Герджикова и колектив

Учебна тетрадка по четене, М. Герджикова и колектив

ІV

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

„Пиърсън Едюкейшън Лимитид“, представлявано от „С.А.Н. – ПРО“ ООД

Учебник по английски език „Longman English for Bulgaria for the 4th grade“, Ш. Ковил и колектив

Учебна тетрадка по английски език „Longman English for Bulgaria for the 4th grade“, Ш. Ковил и колектив

ІV

МАТЕМАТИКА

„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД 

Учебник по математика, М. Богданова и колектив

Учебна тетрадка по математика № 1, М. Богданова и колектив

Учебна тетрадка по математика № 2, М. Богданова и колектив

Учебна тетрадка по математика № 3, М. Богданова и колектив

ІV

КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ

„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД 

Учебник по компютърно моделиране, А. Ангелов-Ачо и колектив

Учебна тетрадка по компютърно моделиране,  А. Ангелов-Ачо и колектив

ІV

ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО

„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД 

Учебник по човекът и обществото, Р. Пенин и Г. Якимов

Учебна тетрадка по човекът и обществото, Р. Пенин и
 Г. Якимов

ІV

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД 

Учебник по човекът и природата, М. Максимов и
 Д. Миленкова

Учебна тетрадка по човекът и природата, М. Максимов и Д. Миленкова

ІV

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД 

Учебник по изобразително изкуство, П. Иванова и колектив

ІV

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД и Фондация „Джуниър Ачийвмънт България“

Учебник по технологии и предприемачество, Н. Цанев и колектив

Албум по технологии и предприемачество, Н. Цанев и колектив