Графици

График за подаване на заявления ЦДО: 23.05.2022 г. - 27.05.2022 г. вкл.

График за провеждане на консултации