Учебно време и ваканции

Заповед за ваканциите и неучебните дни за 2023/2024 учебна година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2023/2024 година:

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл. – есенна
23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл. – коледна
03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл. - междусрочна 
30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. – пролетна за I - XI клас


Неучебни дни

17.05.2024 г. - Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература;
20.05.2024 г. - Втори задължителен държавен зрелостен изпит и задължителен държавен изпит за
придобиване на професионална квалификация
19.06.2024 г. - Изпит по български език и литература от националното външно оценяване в края на VII клас;
21.06.2024 г. - Изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII клас;

Начало на втория учебен срок на учебната 2023/2024 година:

06.02.2024 г.  I - XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

29.05.2024 г. І – III клас (14 учебни седмици)


14.06.2024 г. IV – VІ клас (16 учебни седмици)

Учебно време и ваканции