Профил на купувача

На основание чл.20 ал.4 от ЗОП към момента не се провежда процедура за възлагане на обществени поръчки


ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко"

Приложение 1 - Предложение за доставка

Заповед за избор