“Българийо драга, мила земя пълна с добрини” кънтят думите на Вазов в нашето съзнание