ETwinnig

e-Twinning

Видеоматериал, който е изработен за международния eTwinning проект от нашите колеги Росица Христова и Соня Тодорова. Гласът зад кадър е на Кристияна Узунова от 4а клас. Филмчето е посветено на децата от Украйна.
e-Twinning е платформа,която дава възможност за партньорство между училища в участие по виртуални проекти.За обмяна на опит и възможност да създават и прилагат иновативни методи и продукти при преподаване.