Национална програма "Заедно в изкуствата и спорта"

Във връзка с реализацията на дейностите по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“ сформираме:

I групa – Музикално изкуство: Вокална група за изпълнение на забавна и естрадна песен за ученици от начален етап на обучение – I-IV клас;

II групa – Танцово изкуство: Танцов фолклор, стилизирани сценични форми на български народни танци за ученици от начален етап на обучение – I-IV клас.

I отбор – Баскетбол за ученици от начален етап на обучение – I-IV клас

II отбор – Футбол за ученици от начален етап на обучение – I-IV клас

Заниманията с изкуства и спорт развиват ключови компетентности, необходими не само в образователния процес, но и в социален аспект.

Творческите дейности, които ще се реализират по програмата, ще допринесат за стимулиране талантите на учениците, за повишаване на тяхната мотивация, за развиване на личното творчество, на танцовото и музикалното изкуство в училище.

Заниманията със спорт изграждат качества като воля, упоритост, постоянство, отговорност, самочувствие, дисциплинираност, екипност. Физическата активност оказва силно положително въздействие и върху психичното здраве на подрастващите и самоконтрол. Дейностите, които ще се реализират в областта на спорта, ще допринесат за физическото, емоционалното и социалното развитие на учениците.