Детски танцов състав към НУ „Васил Левски“

Ръководител на танцовия състав - Михаил Чанев, външен специалист

Детски танцов състав за български народни танци