Отбор по баскетбол

Ръководител на отбора - Ивайло Христов, външен специалист