Национална програма "Отново заедно"

Програмата е създадена с цел подобряване на социалния и здравословен начин на живот на учениците, което е приоритет на държавната политика. За преодоляване на негативните тенденции в условията на настоящата пандемична криза е необходимо реализирането на активна почивка на учениците през летните месеци на годината, когато има възможности за отдих, спорт и други занимания на открито.

Осъществяването на програмата ще насърчи възстановяването на комуникацията между учениците, ще допринесе за обогатяването на тяхната култура, ще стимулира работата им в екип, ще създаде условия за увеличаване на физическата им активност.