Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда"

Модул „Библиотеките като образователна среда“ към национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ дава възможност на училищата да закупят книги с цел създаване на библиотечен фонд, да създадат неформална уютна читателска среда.

В началото на уч. 2021/2022 г. в нашето училище създадохме кът за четене, който да насърчава мисленето, въображението и творчеството като част от учебния процес.