Първи клас

Училището е с трайни традиции в областта на математиката. С цел повишаване на учебните постижения и мотивация на учениците, в часовете по ,,Забавна математика“ използваме атрактивна платформа. Учениците изучават материал, към който проявяват интерес, но не е включен в обучението. Решават забавни математически задачи чрез компютър. Системата разполага с иновативни инструменти. При успех и постигане на рекорди, учениците получават награди и сертификати.

В часовете се създава положителна нагласа, че математиката е приятна, интересна, достъпна и полезна.

На 19.10.2021 г. учениците от 1А,1Б,1В клас с класни ръководители Т. Момчилова, Кр. Харакчиева, В. Йорджева, проведоха открити уроци по Математика и Родинознание в градския парк на град Сливен. С помощта на естествени материали (шишарки, кестени, листа) класните ръководители проведоха урок за събиране и изваждане на числата до 5. Под формата на игри, децата събираха и изваждаха с естествени материали като това спомогна за бързото смятане на числата. Освен новите знания, децата преживяха и незабравими моменти сред природата.

В следващия час, учениците от трите класа бяха запознати с новия си урок по Родинознание - „Опознай есента” – естественият допир с природата, листата и дърветата допринесоха за разбиране на поставената тема. Децата събираха множество листа в различни форми и цветове. Забелязахме как се променят дърветата и как падат шишарките и кестените от тях! Радостта на децата бе пълна когато усетиха мекотата на есенния килим от цветя.

С много емоции и заредени с енергия премина урокът ни по Родинознание.