Честване на патронния празник - 19 февруари 2010г.

Честване на патронния празник - 19 февруари 2010г.