Дарителска кампания

ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ

Уважаеми дами и господа,
На мястото на широка зеленчукова и овощна градина, през която е минавала река „Селишка” през лятото на 1908 г. по настояване на бившия учител, общественик и кмет на град Сливен – Илия Гудев, отваря врати новопостроено училище. С протокол от 3 май 1908 г. училището е именувано на своя дарител генерал Кесяков. Доста по-късно училището приема името на Дякона на свободата - Васил Левски.
Като наследници на нашите предшественици на училище със славно минало и традиции, в годините сме се стремили да създадем достойно настояще и да развиваме институцията ни, за да пребъде в бъдещето.
През годините:
Ръководството на училището и Общественият съвет при училището Ви уведомяват, че продължава събирането на средства за реализиране на проекта за разширяване на сградния фонд на училище „Васил Левски“, тъй като са необходими допълнително класни стаи за адаптиране на сградата към новите условия и изискванията на учебния процес и модернизиране на архитектурната среда.
С оглед на изложеното по примера на дарителите на НУ „Васил Левски“ апелираме към родители, фирми, институции и граждани от страната и чужбина за помощ и подкрепа, като продължаваме кампанията за събиране на средства за стартиране на изработения проект за разширяване на училището.
За дарените суми на всеки дарител ще се издава Договор за дарение. За целта изпратете данни на e-mail: nu_v_levski@abv. По възможност посочете телефон за връзка.
Желаещите да помогнат за разширяването на НУ „Васил Левски“ – училище със 110 годишна история, традиция и успехи, могат да внесат парични средства по сметката на училището:
Титуляр: НУ „Васил Левски“
Общинска банка АД
BG61SOMB91303128720000
BIC: SOMBBGSF
Основание: Дарение за разширяване на сградата