Начално училище "Васил Левски"

Начало Новини За училището За ученици и родители Прием на ученици Проект "Образование за утрешния ден" Галерия Профил на купувача Контакти
Инсталационни файлове за КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ
Учебници и учебни помагала 2020/2021
ONLINE
ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ
Противоепдемични мерки в условията на COVID-19
БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ
Твоите лични данни и интернет Насоки за родители и ученици за безопасен интернет Кибертормозът
Електронни учебници Електронни учебници

Eлектронно четими варианти на учебниците

Пиърсън Лонгман България
Eлектронно четими варианти на учебниците

Електронен дневник
вход за родители
Националната телефонна линия (НТЛ) за деца 116 111

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
Клас Учебен предмет Издателство Учебник/учебно помагало/Наименование, автори
І клас БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД Буквар, М. Герджикова и др.
Читанка, М. Герджикова и др.
Уч.тетрадка № 1 по български език, М. Герджикова и др.
Уч.тетрадка № 2 по български език, М. Герджикова и др.
Уч.тетрадка № 3 по български език, М. Герджикова и др.
Уч.тетрадка по четене, М. Герджикова и др.
І клас МАТЕМАТИКА "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД Математика, М. Богданова и др.
Работна тетрадка по математика № 1, М. Богданова и др.
Работна тетрадка по математика № 2, М. Богданова и др.
Работна тетрадка по математика № 3, М. Богданова и др.
І клас ОКОЛЕН СВЯТ "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД Околен свят, В. Петрова и др.
Учебна тетрадка по околен свят, В. Петрова и др.
І клас МУЗИКА "Просвета-София"АД Музика, П. Минчева и др. 
І клас ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД Изобразително изкуство, Др.Немцови др.
І клас ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД   Технологии и предприемачество, Н. Цанев и др.
Албум по технологии и предприемачество, Н. Цанев и др.

Клас Учебен предмет Издателство Учебник/учебно помагало/Наименование, автори
ІІ клас БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД Български език, М. Герджикова и др.
Читанка,  М. Герджикова и др.
Учебна тетрадка по български език № 1,  М. Герджикова и др.
Учебна тетрадка по български език № 2,  М. Герджикова и др.
Учебна тетрадка по български език № 3,  М. Герджикова и др.
Учебна тетрадка по четене,  М. Герджикова и др.
ІІ клас АНГЛИЙСКИ ЕЗИК “Пиърсън едюкейшън ЛОНГМАН”, предст. от “С.А.Н.-ПРО" Английски език,  “Blue skies for Bulgaria”,  Ш. Ковил и др
Уч.тетрадка по  AE  “Blue skies for Bulgaria”,  Ш. Ковил и др.
ІІ клас МАТЕМАТИКА "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД Математика, М. Богданова и др. 
Учебна тетрадка по математика част 1, М. Богданова и др. 
Учебна тетрадка по математика част 2, М. Богданова и др.
Учебна тетрадка по математика част 3, М. Богданова и др.
ІІ клас ОКОЛЕН СВЯТ "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД Околен свят, В. Петрова и др.
Учебна тетрадка по околен свят, В. Петрова и др.
ІІ клас МУЗИКА "Просвета-София"АД Музика, П. Минчева и др.
ІІ клас ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД Изобразително изкуство, П.Иванова и др.
ІІ клас ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД  Технологии и предприемачество, Н. Цанев и др.
Албум по технологии и предприемачество, Н. Цанев и др.

Клас Учебен предмет Издателство Учебник/учебно помагало/Наименование, автори
ІІІ клас БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД Български език, М. Герджикова и др.
Читанка,  М. Герджикова и др.
Български език, М. Герджикова и др.
Читанка,  М. Герджикова и др.
Учебна тетрадка по български език № 1,  М. Герджикова и др.
Учебна тетрадка по български език № 2,  М. Герджикова и др.
Учебна тетрадка по български език № 3,  М. Герджикова и др.
Учебна тетрадка по четене,  М. Герджикова и др.
ІІІ клас АНГЛИЙСКИ ЕЗИК “Пиърсън едюкейшън ЛОНГМАН”, предст. от “С.А.Н.-ПРО" Английски език,  “Longman English”,  Ш.Корвил и др
Уч. тетрадка по AE  “Longman English”,  Ш. Корвил и др.
ІІІ клас МАТЕМАТИКА "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД Математика, М. Богданова и др. 
Учебна тетрадка по математика № 1, М. Богданова и др. 
Учебна тетрадка по математика № 2, М. Богданова и др.
Учебна тетрадка по математика № 3, М. Богданова и др.
ІІІ клас КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД Компютърно моделиране, А. Ангелов-Ачо и др.
ІІІ клас ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД Човекът и обществото, Р. Пенин и Г.Якимов
Учебна тетрадка по човекът и обществото, Р. Пенин и Г.Якимов
ІІІ клас ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД Човекът и природата, М. Максимов и др.
Учебна тетрадка по човекът и природата, М. Максимов и др.
ІІІ клас МУЗИКА "Просвета-София"АД Музика, П. Минчева и др.
ІІІ клас ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД Изобразително изкуство, П. Иванова и др.
ІІІ клас ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД, Фонд-я "Джуниър Ачийвмънт България" Технологии и предприемачество, Н.Цанев Витанов и др.
ІІІ клас КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД Компютърно моделиране, А. Ангелов-Ачо и др.
Тетрадка по компютърно моделиране, А.Ангелов
ІІІ клас МУЗИКА "Просвета-София"АД Музика, П. Минчева и др.
ІІІ клас ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД Изобразително изкуство, П.Иванова и др.
ІІІ клас ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД, Фонд-я "Джуниър Ачийвмънт България" Албум по технологии и предприемачество, Н. Цанев и др.

Клас Учебен предмет Издателство Учебник/учебно помагало/Наименование, автори
ІV клас БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД Български език, М. Герджикова и др.
Читанка,  М. Герджикова и др.
Учебна тетрадка по български език № 1,  М. Герджикова и др.
Учебна тетрадка по български език № 2,  М. Герджикова и др.
Учебна тетрадка по български език № 3,  М. Герджикова и др.
Учебна тетрадка по четене,  М. Герджикова и др.
ІV клас АНГЛИЙСКИ ЕЗИК “Пиърсън едюкейшън ЛОНГМАН”, предст. от “С.А.Н.-ПРО" Английски език,  “Longman English”,  Ш.Ковил и др
Уч. тетрадка по AE  “Longman English”,  Ш. Ковил и др.
ІV клас МАТЕМАТИКА "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД Математика, М. Богданова и др.
Учебна тетрадка по математика част 1, М. Богданова и др. 
Учебна тетрадка по математика част 2, М. Богданова и др. 
Учебна тетрадка по математика част 3, М. Богданова и др.
ІV клас КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД Компютърно моделиране, А. Ангелов-Ачо и др.
Тетрадка по компютърно моделиране, А.Ангелов
ІV клас ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД Човекът и природата, М. Максимов и Д.Миленкова
Уч. тетрадка по човекът и природата, М. Максимов, Д.Миленкова
ІV клас ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД Човекът и обществото, Р. Пенин и Г.Стойчев
Учебна тетрадка по човекът и обществото, Р. Пенин и Г.Стойчев
ІV клас МУЗИКА "Просвета-София"АД Музика, П. Минчева и др.
ІV клас ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД Изобразително изкуство, П.Иванова и др.
ІV клас ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД Технологии и предприемачество, Н.Цанев Г.Йотова и др.
Албум по технологии и предприемачество, Н. Цанев и др.

НУ "Васил Левски" - гр.Сливен НачалоНовиниЗа училищетоУчилищно настоятелствоЗа ученици и родителиКонтакти Valid XHTML 1.0 Transitional Валиден CSS!