Начално училище "Васил Левски"

Начало Новини За училището За ученици и родители Прием на ученици Проект "Образование за утрешния ден" Галерия Профил на купувача Контакти

Проект BG05M2OP001-2.004-0004„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“

--------------------------------------------------- http://tvoiatchas.mon.bg/---------------------------------------------------

Група за дейност по интереси - „Знаещи и можещи“

Учениците на III-тите класове имаха възможност да покажат, че математиката може да бъде освен забавна, така и учеща на дисциплина и отборна игра. Изявата премина в математическо състезание. Учениците разказаха, но и научиха повече, за зимните празници, чествани в България. Публиката беше завладяна от спортния дух на състезанието и подкрепяше отборите. Изявата приключи с награждаване на децата и почерпка за добрата игра.


Клуб "ДЕБАТИ" - посещение в Община Сливен

Учениците от групата посетиха Община Сливен и съпроводени от Добринка Иванова /връзки с обществеността/ получиха информация за функционирането на различни общински структури


Публична изява на гупата за дейност по интереси - "ДЕБАТИ"

групата „Дебати“ проведе дебат в присъствието на родители на тема“Има ли българинът култура на потребление, която гарантира защита на интересите му“


      Учениците демонстрираха добра предварителна подготовка и отлично аргументираха тезите си. Получиха много адмирации от гостите.

Публична изява на гупата за дейност по интереси - Психология на общуването

Дебат на тема: „Възстановяването на българската държавност след османското завоевание – дело на самия народ“


      Учениците демонстрираха добра предварителна подготовка и отлично аргументираха тезите си. Повечето от тях имаха овладяно и адекватно сценично поведение. За доброто представяне получиха много адмирации от публиката и бяха наградени с грамоти от директора.

Публична изява на гупата за дейност по интереси - Математика


   Проведено беше занятие с участието на родители и викторина по математика, в която участниците в занимания по интереси бяха разделени на 3 отбора – бяло, зелено, червено, а отговорите бяха оценявани от жури. Отборите получиха медали и грамоти за достойното си представяне. Накрая всеки участник сглоби и пъзел с лика на Васил Левски.

Публична изява на гупата за дейност по интереси - Математика 2 клас

   Направихме  "Работа по центрове", в които взеха участие всички участници в групата. Пред своите родители, съученици  и наши колеги, децата решаваха забавни задачи за Дядо Коледа и неговите джуджета, еленчето Рудолф, високоскоростната  шейна и сребърните и златни камбанки на елхата. Всички задачи съм се постарала да измисля, така, че да не свършва вълшебната приказка за моите второкласници.
Разпределих децата в отбори, чрез изтегляне на различни геометрични фигури  - кръгчета, триъгълници, правоъгълници и квадрати  . Децата с еднакви фигури оформят един отбор. Сформирахме 4 отбора - Вихър, Ракета, Комета и Стрела. Всеки отбор получи табло с предварително отпечатани  и залепени задачи и започна екипна работа.
Когато всички отбори приключиха си избраха говорители на отборите и запознаха присъстващите със своите задачи и тяхното решение. След това изнесохме таблата във фоаето на училището, за да внесем радост и забава в душите на  всички ученици и техните родители.

Заявление       Анкетна карта       Индивидуална образователна карта

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg------------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-2.004-0004„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

НУ "Васил Левски" - гр.Сливен НачалоНовиниЗа училищетоУчилищно настоятелствоЗа ученици и родителиКонтакти Valid XHTML 1.0 Transitional Валиден CSS!