Начално училище "Васил Левски"

Начало Новини За училището За ученици и родители Прием на ученици Проект "Образование за утрешния ден" Галерия Профил на купувача Контакти

Проект BG05M2OP001-2.012-0001  „Образование за утрешния ден",финансиран  от  ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 год.


И през учебната 2020/2021 год. НУ „Васил Левски" работи по Проект BG05M2OP001-2.012-0001  „Образование за утрешния ден", финансиран  от  ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 год.

Сформирана е една група.  Целта на проекта е да се повиши дигиталната компетентност, знания и умения на учениците под формата на допълнителни извънкласни дейности.

               
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg------------------------------------------------------

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

НУ "Васил Левски" - гр.Сливен НачалоНовиниЗа училищетоУчилищно настоятелствоЗа ученици и родителиКонтакти Valid XHTML 1.0 Transitional Валиден CSS!