Начално училище "Васил Левски"

Начало Новини За училището За ученици и родители Прием на ученици Проект "Образование за утрешния ден" Галерия Профил на купувача Контакти
Инсталационни файлове за КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ
Учебници и учебни помагала 2020/2021
ONLINE
ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ
Противоепдемични мерки в условията на COVID-19
БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ
Твоите лични данни и интернет Насоки за родители и ученици за безопасен интернет Кибертормозът
Електронни учебници Електронни учебници

Eлектронно четими варианти на учебниците

Пиърсън Лонгман България
Eлектронно четими варианти на учебниците

Електронен дневник
вход за родители
Националната телефонна линия (НТЛ) за деца 116 111

ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПОЖАРИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ЛЕТНИЯ ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН

       За да опазим зеленината през летния пожароопасен сезон трябва да бъдат спазвани правилата за пожарна безопасност. Недопустимо е изхвърлянето на неизгасени кибритени клечки и фасове в горима и леснозапалима среда! Всички моторни превозни средства, които навлизат в гористи местности, трябва да са технически изправни, недопускащи отделянето или изхвърлянето на искри. Огън в горските местности се пали само на специално обезопасените и обозначени за това места. Преди това трябва да сте уверени, че разполагате с достатъчни количества вода или други подръчни средства за загасяването му при появата на вятър и при напускане на мястото. Не бива да се изхвърлят стъклени бутилки - дефектите по тях могат да имат ефекта на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни остатъци. Недопустимо е паленето на огън при наличие на силен вятър - той е в състояние да разнесе искри и горящи частици на големи разстояния, без да имате възможност за навременна и адекватна реакция. Разчистените сухи клони и отпадъци в горските участъци трябва да бъдат извозвани на определените за това места. Забранено е унищожаването им на място чрез изгаряне!

       Какво да правим, ако попаднем в горски пожар?
       Ако забележите признаци на пожар в гората (дим, мирис на изгоряло и пламъци) оценете обстановката - ориентирайте се за мястото на възникване на пожара, фронта и посоката на придвижване на горенето и скоростта на разпространение. При бързо усложняваща се обстановка трябва да потърсите безопасен път за напускане на района на пожара в посока обратна на вятъра или покрай езера, реки и потоци. След като избегнете първоначалната опасност, подайте съобщение на тел. 112, в близка хижа, или туристически пункт. Ако имате информация за хора, пребиваващи в близост до огнището на запалване, от вашето навременно и точно съобщение зависи техният живот. Ако запалването е в начална фаза, може да го потушите с пръст, пясък и тупалки от зелени клони. Важно е да предпазите дрехите си от запалване, особено ако са от изкуствена материя и задължително да защитите дихателните си пътища с мокри кърпи или други лични предпазни средства. Дрехите не се свалят - те поемат част от топлината. При действията си изхождайте от обстоятелството, че пожарът се разпространява по-бързо по посока на вятъра и по склон - от ниските части към върха. Оказвайте помощ и съдействие на гасаческите екипи при локализиране на пожарите и за евакуиране на хората от района на пожара.

       


Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"
НУ "Васил Левски" - гр.Сливен НачалоНовиниЗа училищетоУчилищно настоятелствоЗа ученици и родителиКонтакти Valid XHTML 1.0 Transitional Валиден CSS!